Ekinciler Ambar Yönetimi Projesi

Trinoks ve Vector Bilgi Teknolojileri’nin birlikte hayata geçirdiği Ekinciler Ambar Yönetimi Projesi’ne dair detayları öğrenmek için Ekinciler Demir ve Çelik Bilgi Teknolojileri Müdürü Orhan Ekren’le samimi bir röportaj gerçekleştirdik. Kendisini ‘40 yıllık BT Dinozoru’ diye tarif etse de biz Orhan Bey’I gelişmeleri epey yakından takip ederek uyum sağlayan deneyimli ve bir o kadar da mütevazi bir bilgi işlemci olarak tanımlamayı tercih ediyoruz. Kendisine sorularımıza verdiği samimi yanıtlar için teşekkür ediyoruz.
 

Vector ile Ambar Yönetim Projesi’ni hayata geçirdiniz. Projeyi ortaya çıkaran ihtiyaçlardan bahseder misiniz?
Yönetilebilir bir ambar, ölçülebilen bir temele sahip olmalıdır. Buradaki temel, ölçülebilme ihtiyacının anlık olarak mali niteliklere entegre olmasını da gerekli kılıyor. Bizler için maliyet takibinde olmazsa olmaz olan malzeme çıkışlarının ilgili masraf yeri-masraf depo yeri gibi parametrelerde takibinin gerekmesi bizi modern ve sürdürülebilir ihtiyaca uygun bir sistem kurmaya yöneltti. Esasen bu kapsamdaki ihtiyaçların alt segmentlerinde; “ne, nereden, ne kadar, nerede, nereye” gibi ambar içi lokasyon-adres-sayım ve malzeme hareket takip gibi bileşenlerin iyi takibi gerekir. Kısaca ambardaki ve açık sahadaki malzemenin “konuşmasını” istiyorduk. Ayrıca işletme malzemesine dönük ambar uygulamasının yanı sıra fabrikamızın ürettiği mamulleri üretimle entegre bir şekilde takip eden mamul stok ve sevkiyat süreci ile entegre olan bir mamul stok takibi gerekiyordu. Dolayısıyla yılda 1.200.000 ton demir çelik üreten, liman hizmeti veren, tıbbi oksijen üreten bir faaliyetler bütününün gerektirdiği stokları en iyi şekilde izlemek ve yönetmek gerekiyordu. Bu noktada bize deneyimli, müşterisi ile uyumlu, müşteri memnuniyeti yüksek, modern teknik vasıflara sahip bir partner gerekiyordu. Bizim belli ölçülerde yapabileceğimiz bir olguyu Trinoks’a yaptırmamızın sebebi Trinoks’un sektörel olarak bu işi en iyi yapan güçte ve deneyimde oluşu. Müşteriye “Biz sizden biriyiz, problemlerinizi sizden daha fazla sorumlulukla alır, çözüme taşırız; sürdürülebilir bir iş birliği yaparız” kanaatini vermesi ve sonuçta bugün bunu ispat etmiş bir firma olmasıdır.

Projeyi “öncesi ve sonrasını” ele alarak değerlendirebilir misiniz?
“Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” tabiri ile hareket ettik, Trinoks’un referanslarını inceledik. Bu konuda referansların olumlu izleniminin yanı sıra bize rehberlik eden Satış Müdürü Gökay Bey’in yaklaşımı, samimiyeti ve sektörel konularda sahip olduğu hakimiyet, Trinoks’un bizimle empati kurabileceği duygusunu verdi. Genel Müdür ve Bilgi Sistemleri Direktörü sıfatıyla Cüneyt Bey’in işe hâkimiyeti, İş Geliştirme Müdürü Uğur Bey’in süreci doğru yönlendirmesi ile sonuçta Trinoks’u seçtik. 40 yıllık bilgi teknolojileri yaşantımda adını iyiler arasına yazdığım diğer arkadaşlar gibi değerli bir uzmandı. Özellikle mamul stok - sevkiyat kısmı analiz ve uygulama olarak çok karmaşık olmasına rağmen, Trinoks ile bizim ekibimiz ve ilgili haddehane proje ekibi birlikte çok iyi çalıştık. Bu projenin başarılı olması çok anlamlı ve kritik idi. Çünkü mevcut ambar yönetimi “Barkod ile bu işler olmaz, bizim sürecimiz çok farklı, bu iş OLMAZ!” diyordu. Berbat bir durum söz konusuydu. Ambar (işletme ambarı) fiziksel-kişisel ve süreç olarak bu işe/yeniliğe yatkın-uyumlu değildi. Ancak, bu noktada Bilgi Üst Bölüm yöneticisi Hilmi Topaloğlu bizlere aktif ve net bir destek verdi. Bizler, kendisi ile yaptığımız iş planıyla önceliklerimizi belirledik; fiziksel alanın restorasyonu ve düzenlemesi, personelin kalite ve kantite olarak reorganize edilmesi, stoklama kodu-raf-adresleme-malzeme talebi-mesai saatleri- ambar fiziksel/ kayıtsal güvenliği gibi temel fonksiyonları çözerek sonuçta analiz-yazılıma Trinoks’la birlikte girdik. Uygulama-program saha testlerine eğitimlerin verilmesine kadar TRİNOKS ile iç içe bir birliktelik ve dayanışma çalışması yaptık. Bu birliktelik bizi bugünkü başarılı noktaya getirdi. Bir yılını dolduran bu uygulamaları Trinoks ile daha ileri taşımaya devam edeceğimizi düşünüyorum.

Teknoloji ve iş ortağı seçimini nasıl yaptınız? Dikkat ettiğiniz unsurlar nelerdi?
Bilgi teknolojileri sektöründe iş ortağı çok önemli ve üzerinde ziyadesi ile durulması gereken bir husustur. Sizi yalnızca paranız için destekleyecek, para getirmeyen veya zaman alan işlere burun kıvıran, sonradan çıkan olgular için “dünyanın sonu” tanımlaması yapan, devamlı muhatap olduğunuz yüzlerin değiştiği, sizinle bir türlü empati kuramayan, sizi suçlama tahtasına hedef koyan, kendisini ise zembille inmiş-çok bilen-sanan ve de sektörü az bilen, aradığınız zaman bulunmayan velhasıl güvenli olmayan firmalar ormanında nadide çiçeği bulmak zordur. Biz bulduğumuza inanıyor ve devamını diliyoruz. Özetle dikkat ettiğimiz temel unsurlar; güvenilir, işi bilen, deneyimli, samimi ve sorumluluk taşıyan, “ekip” olabilen bir firma idi

Hayata geçen Ambar Yönetim Projesi’nin genel işleyişinden bahsedebilir misiniz?
Aslında projemiz tek projeden oluşmuyordu. Proje üretim ve sevkiyat entegreli mamul stok ve sevk ile ambar yönetimi muhasebe ile entegre özellikli olmak üzere iki ana proje şeklinde idi. Önce mamul stok ve sevk uygulaması ile başladık. In-house olarak işlemekte olan üretim takibi uygulamasından mamul girdi bilgilerini alarak RF barkodlu LP özellikli bir stok takibi yapacak ve sevkiyat uygulamamızın verilerinden hareketle stokların izlenerek yükleme-tartım ve sevkine entegre olacak ve sevkiyat uygulamamıza sevk bilgileri aktaracak bir yapı işleyişi başarıyla yapıldı. Ambar yönetimi ise; birden çok firma ve fiziksel depo alanının bulunduğu bunlara farklı süreçlerle hizmet veren ve bu miktarsal malzeme takibini adres / barkod LP bazında takip eden, raf-adresünite- LP derinliği yanı sıra bu sirkülasyonun muhasebesel olarak da yansımasının birebir istenilen döviz bazında da takip edildiği karmaşık bir yapının entegre edilerek hayata geçirilmesi sözkonusu oldu. Bunun yanı sıra satın alma süreci de bu uygulamaya entegre edilerek tedarikçi siparişlerinin takibi ambara girişi ve miktarsal olarak kontrolü sağlandı. Malzemelerin anlık olarak stok durumu, miktarı, bulunduğu raf adresi malzemenin kimden, ne zaman, hangi fiyatla alındığı, malzemelerin sarf yetki bağlamı, malzemelerin durağanlık ve hareket sirkülasyonu, ABC değerleri gibi sistemi besleyecek bilgiler akmaya başladı. Tüm geleneksel iş süreçlerindeki zafiyetler kalkmış oldu.

Tamamlanan projenin sahada kullanımını değerlendirebilir misiniz?
Üretim (haddehane), sevkiyat (mamul stok alanı, kantar ve rampalar...) ile ambarda ve açık stok sahalarında RF bazlı LP özellikli barkodlu el terminalleri-yazıcıları kullanılarak uygulamalar aktivite edilmektedir. Gerek Acsess Point ve de Barkod okuyuculu el terminalleri-barkod yazıcıları ve ilgili saha elemanları ile tam bir saha otomasyonu ile bu uygulamalar 24 saat x 365 gün başarıyla hizmet vermektedir.

Ekinciler’den bahseder misiniz?
Ekinciler Holding’in ana faaliyetini Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi Anonim Şirketi oluşturur. 40 yıllık bir geçmişe sahip olan Ekinciler Demir Çelik, İskenderun Körfezi’ndeki 1,25 milyon ton/yıl kapasiteli tesisleriyle faaliyet göstermektedir. Güçlü bir teknolojik birikime ve insan kaynağına sahip olan fabrikamızda her ebatta inşaat çeliği üretilmektedir. 60’ın üzerinde ülkeye ihracat yapan Ekinciler, 2011 yılında üretimden net satışlarda 928 milyon 955 bin liralık hacme ulaşmış, 2010 yılında Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 85. ve 2011 yılında 70. sırada yer almıştır.