Patoloji Takip Sistemi

Patoloji Takip Sistemi

PTS’ nin Amacı

Materyalin kabulünden son ürün ( tanı raporu ) aşamasına kadar geçen tüm süreçlerde yaşanabilecel hataları, kayıplar, karışıklık ve gecikmeleri önlemektedir.

Tüm süreçleri karekod ile kontrollü olarak dijital ortamda takip ederek, izleyerek ve dökümante ederek istatistiki veriler doğrultusunda düzeltici/önleyici faaliyetleri planlamaya olanak sağlamaktadır.

headline.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTS’ nin Özellikleri

 • Dokunmatik ekranlarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
 • Sistem üzerindeki veriler bir sunucuda bulunan eri tabanında saklanır.
 • Sistem bir sunucu üzerinde çalışır ve istemci bilgisayarlar kablolu ağ ile sunucuya bağlanarak sistemi kullanacaktır.
 • Materyal otakibinde karekod yazdırma ve karekod okuma yöntemi kullanılır.
 • Karekod kimlik ile kimliklendirilecek materyaller benzersiz kimlik numaraları taşır.
 • Takip edilecek her aşamada kullanıcılar materyalleri Kabul ederken karekodlarını sisteme bağlı okuyucular ile okutarak alır ve sisteme kaydeder.
 • Materyallerin yanı sıra rapor çıktıları ve ses dosyaları da sistemde karunur ve izlenir.
 • Harhangi bir uygunsuzlukta system uyarı verir ve işlem duraklatılarak sorunun çözümüne gidilir.
 • Bu durum aynı zamanda e-mail ile yetkilendirilmiş kişiye bildirilir.

Patolojik İnceleme Sürecinde En Çok Karşılaşılan Hatalar

 • İki ayrı hastaya aynı numara verilmesi
 • Materyallerin  karışması
 • İstem formu ile parçanın uyuşmaması
 • Asistanın aldığı parçalar ile blok sayısının uyuşmaması
 • Patoloji numarası ile blok/lam numarası uyuşmazlığı
 • Arşivde lamın olmaması
 • Arşivde bloğun yerinde olmaması
 • Arşivde raporun yerinde olmaması

Hataların sonucunda;

Hasta gecikmiş tanı, yanlış tedavi, tedaviden mahrumiyet ve doktora güven kaybı yaşıyor.

Doktor vicdani, mesleki ve hukuki açıdan zarar görüyor.

Laboratuvar kaos, zaman kaybı, enerji ve motivasyon kaybı yaşıyor.

PTS’ nin Avantajları

 • Kullanım Kolaylığı
 • Türkçe yazılım avantajı
 • Türkiye’deki laboratuvarlara göre tasarlanmış olma rahatlığı
 • Dijital rapor arşivi
 • Dijital ses arşivi
 • Güncellenebilirlik
 • Servis desteği
 • Ekonomiklik

Vector A.Ş'nin iştiraki Trinoks Yazılım A.Ş'nin mühedisleri tarafından yazılmış Patoloji Takip Sistemi yurtiçinde  hastanelerde kullanılmaya başlanılmıştır.