Vector Kalite Çıtasını Yüksek Tutuyor

Vector Bilgi Teknolojileri kurulduğu günden bu yana kurumsal ezberini, ‘hizmet kalitesini’ mükemmelleştirme üzerine kurgulamış durumda. Sahip oldukları vizyon doğrultusunda uluslararası yönetim ve hizmet kalitesi standartları ne ise o standartlara uygun bir altyapıya sahip olmak için çalışan Vector Bilgi Teknolojileri, kendi çıtasını kendisi yükseltmeye devam ediyor. ISO 9001 2015 belgesini alarak standartlarını koruyan Vector Bilgi Teknolojileri, sahip olduğu kalitenin ötesine geçmeye hazır durumda.

ISO 9001 2015 Belgesi Nedir?
ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi şirketlerin, firmaların ve organizasyonların yönetim sistemlerini sistematik, kuralları tanımlı, tanımlanan kurallara bağlı, tanımlanan kuralların çağın gereği şekilde revize edildiği ve uygulanarak sürekliliğinin sağlandığı şekilde yürüttüklerinin delili olarak bağımsız bir şekilde 3. taraflarca denetlenip ispatlanması sonucu aldıkları sertifikasyona ISO 9001 2015 belgesi denir.

ISO 9001 2015 Belgesinin Başlıca Faydaları
• Müşteri odaklı olmanızı sağlar.
• Şirket içi liderlik bilinci kazanılır.
• Çalışanların sisteme katılımı sağlanır.
• Proses süreç yaklaşımını benimsenir ve süreçlerinizi kontrol altına alırsınız.
• Yönetimde sistem yaklaşımı standartlaşma sağlanır.
• Sürekli iyileştirme mantalitesine sahip olursunuz.
• Verilere dayalı karar verme yaklaşımı ile hareket edersiniz.
• Tedarikçilerle karşılıklı fayda sağlarsınız.

Yukarıdaki faydalarına ve yararlarına ek olarak;
• Organizasyon düzenlenmesi yapılmakta
• Proses ve metotlar tanımlanmakta
• Politika ve hedefler belirlenmekte
• Kaliteyi etkileyen bütün faaliyetler yazılı hale getirilmekte
• Çalışanların sisteme katılımı sağlanmakta
• İyileştirilmiş, geliştirilmiş ve sürekli olan bir kalite sağlanmakta
• Müşteri şikâyetleri azalmakta, iade oranları düşmekte
• Daha az servis ve bakım gerekmekte
• Kalite maliyetleri düşürülmekte
• İş gücü yanında beyin gücünden de yararlanılarak yönetime katılımı sağlanmakta
• Verimlilik ve gelir artışı ile aldıkları ücretin arttırılması ile kuruluş çalışanlarının mutluluğu ve huzurlu bir çalışma ortamına sahip olmaları sağlanmaktadır.