Vector Akademi

akademi.jpg

vc.jpgVector Akademi , Vector çalışanlarının kendilerini bireysel, mesleki, sektörel ve teknik alanda gelişimlerine katkı sağlayan kurumsal bir akademidir.

Şirketlerin tüzel kimliği ve kültürü çalışanların iş yapış modelleri ve farklı durumlara karşı vermiş oldukları reaksiyonlar ile hayat bulmaktadır. Her bir çalışanını bir değer olarak gören ve bu düşüncesini somut eylemler ile destekleyen Vector Bilgi Teknolojileri, Vectörlüler olarak adlandırdığı çalışanlarına yapacağı yatırımların pozitif sonuçlar oluşturacağını düşünmektedir.

Faaliyet gösterdiği sektörün tanımı içersinde de yer alan bilgi kavramı , her geçen gün daha da yüksek bir düzeyde gerçekleşen rekabet koşulları altında en büyük avantajı sağlamaktadır. Vector bilgi teknolojilerinin büyük bir samimiyet ve inanç ile belirlemiş olduğu misyon, vizyon ve stratejiler çalışanlarımızın bireysel ve takım olarak gösterdikleri başarılar ile şekillenmektedir.

Bilgi birikimi ve uygulama kabiliyeti yüksek çalışanlarımız ile kurulduğumuz günden bugüne sektörümüzde yapılmayanları yapmakta ve kayda değer başarılar elde etmekteyiz.

Vector Akademi kapsamında alınan eğitimler ; çalışanlarımızın taleplerinin belirlenmesi, sistematik olarak değerlendirilmesi , analizlerin gerçekleştirilmesi ve akabinde etkin ve verimli bir halde yürütülmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

İhtiyaçlarının farkında olan Vector Bilgi Teknolojileri, çözüm olarak iç ve yahut dış kaynakları kullanarak Vector Akademi kapsamında uzun soluklu eğitimler gerçekleştirilmektedir.