Kafayı Kaliteye Taktık

Günümüz piyasa koşulları birbirinden çekişmeli rekabetleri, bu rekabetlerde standartları belli kalite arayışlarını ve kusursuz hizmet anlayışını gerekli kılıyor. Söz edilen kalite ve standart arayışı her ne kadar bu yüzyılda rekabet içerikli olsa da aslı, tarih öncesinde M.Ö. 2150’lili yıllara kadar dayanıyor.

Ünlü Hammurabi Kanunları’nın 229. maddesinde şu ifadeler yer alır; “eğer bir inşaat ustası bir adama ev yapar ve yapılan ev yeterince sağlam olmayıp sahibinin üstüne çökerek ölümüne sebep olursa o inşaat ustasının başı uçurulur.” Tarih öncesinde Mısır ve Sümer’de standardize edilmiş şehir planlaması, su ve kanalizasyon tesisleri bugün dünya harikaları olarak bizlere kılavuzluk etmektedir.

Bugünden yarını inşa eden teknoloji ve teknolojinin kullanıcıyla en verimli şekilde buluşmasını hedefleyen bizlerin; sahip olduğu prensip, kural ve kalite standartları yeteri kadar iyi midir, geliştirmek için neler yapabiliriz diye düşündük ve bir bilene danıştık. TÜV-SÜD’e kalite ve standartlarımız yeterli midir, geliştirmek için neler yapabiliriz diye sorduk; “Fazlasıyla yeterlisiniz” dediler ve İSO:9001 Kalite Yönetim Standartları sertifikamızı aldık.

Bu sayede, uluslararası alanda en çok bilinen ve güvenilen akreditaston kuruluşlarından birisi olan TÜV'den ISO:9001 Kalite Yönetim Standartları sertifikası alabilmiş tek OT/VT şirketi olduk. Aldığımız İSO:9001 belgesi, ürün geliştirmesi ve tasarımından, üretime, ürünün kurulup çalıştırılmasından, servis ve satış işlemlerine kadar tüm süreçlerle ilgili olarak, firmalar için “Kalite Güvencesi Standartlarını” oluşturmaktadır.

İSO:9001’in gerekli kıldığı kalite yönetim sistemleri; dokümantasyon, sistem, yönetim sorumlulukları, kaynak yönetimi, ürün gerçekleştirme, analiz ve iyileştirme için kılavuzluk yaparak bir metod oluşturmayı sağlamaktadır.

Hali hazırda sahip olduğumuz iş yapış biçimi ve prensiplerimiz, yukarıda kapsamını aktarmış olduğumuz İSO:9001 belgesini almamızı kolaylaştırdı. Daha etkin ve kaliteli bir yönetim anlayışıyla, kültürel değerlerimizi aktarmayı hedeflediğimiz bu girişimimizin, sektörümüzdeki kalite bilincinin oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlamasını umut ediyoruz.

Sistematik hizmet verebilmek, standartları belirleyerek ve tutarlı üretim artışı sağlayarak mümkün olmaktadır. Bu sonuç daha kaliteli hizmeti daha uygun maliyetlerle, sürdürülebilir ve standart bir şekilde müşterilerimize aktararak; müşteri sayısı ve memnuniyetinde artış kaydetmemizi sağlamaktadır.

Kaliteli ve nitelikli personel ve hizmet prensibiyle yola çıkan Vector Bilgi Teknolojileri olarak, İSO:9001 belgemizi almak için çıktığımız yolda, bizlerle çalışan ve yol gösteren TÜV-SÜD Türkiye ekibine buradan tekrar teşekkür ediyoruz.